Ontwerp en Beplantingsplan

Uw wensen worden naar aanleiding van de tuinronde en een wensenlijst geïnventariseerd. Daarna wordt de tuin ingemeten en ga ik met deze gegevens in de studio aan de slag. Na enkele weken ontvangt u het ontwerp op schaal met de daarbij behorende uitleg. We bespreken dit ontwerp en de eventuele wijzigingen wordt op de definitieve tekening aangepast.

Ook vindt u op deze overzicht tekening de beeldbepalende beplanting zoals de plek voor de bomen , hagen en de plek van de borders. Dus de beplanting die het ontwerp in grote mate ondersteunen. Welke beplanting hagen of bomen kan voor uzelf een uitdaging zijn?  Of wilt u ook dát liever geheel uit handen geven? Dan kan ik voor u een uitgewerkt beplantingsplan maken.

Omdat ik onafhankelijk ontwerp is het ontwerppakket en het beplantingsplan zo samengesteld dat zowel de doe-het-zelver als de door u gekozen hovenier of stratenmaker met de tekeningen uit de voeten kan. Wel kan ik u doorverwijzen naar ervaren vakmensen op dit gebied.(zie links) Om die reden maak ik geen offerte wat betreft de aanleg en materiaal kosten.

Indien u wenst, nemen we samen met u en de door u gekozen hovenier of stratenmaker het ontwerp door.

Ontwerpkosten voor een Tuinontwerp zijn incl beeldbepalende beplanting/structuur en ontwerpbespreking.

0-250 m²                           € 240,-

250-500m²                        € 365,-

500-750m²                        € 420,-

750- 1000m²                     € 460,-

boven de 1000m²             € 615,-

Voorbereidingskosten ontwerp    €125,-

Beplantingsplan* in combinatie met een ontwerp is 50% van de ontwerpprijs.

Reiskosten/tijd : De eerste 30 km v.v. zijn voor mijn rekening daarna €0,30 per km.

Beplantingsplan zonder ontwerp

Wensen en mogelijkheden

In het beplantingsplan worden uw wensen en mogelijkheden die de tuinplek biedt opgenomen. Het kan gaan om een geheel nieuw beplantingsplan in een nieuw ontwerp, tot een plan voor slechts een klein gedeelte van een bestaande border. Misschien wilt u beplanting hergebruiken en aanvullen met nieuwe soorten.

Als het om een klein geheel gaat, kan dit tijdens een “Tuinadvies” bezoek.  Gaat het om een groot aantal m², of om een geheel nieuwe beplanting, dan is een uitgewerkt beplantingsplan zoals hieronder beschreven de meest wenselijke keuze.

We inventariseer de eventueel aanwezige beplanting die u wilt hergebruiken,en vul deze aan met o.a uw favorieten, tot een mooie compositie.
Enkele weken later krijgt u;
– Een overzichtstekening waarop wordt aangegeven welke boom, heester of plant waar komt te staan.
– Een overzicht met alle gebruikte beplanting met de wetenschappelijke Latijnse naam, zodat u er zeker van bent dat u  de juiste plant aankoopt. Verder worden daarin de bloeitijd, hoogte, kleur, aantallen en de bijzonderheden van iedere plant vermeldt. Natuurlijk ook nuttige onderhoud tips .

Kosten voor een Beplantingsplan ( zonder ontwerp).                                                     Voorbereidingskosten €125,- + 9,50 per m².  Met de ontwerpprijs m2  als maximum.

Reiskosten: de eerste 30 km v.v. zijn voor mijn rekening , daarna € 0,30 per km.