Ontwerp en Beplantingsplan

Tuinontwerp met matenplan en materialenlijst

Uw wensen worden naar aanleiding van de tuinronde en een wensenlijst geïnventariseerd. Ik meet daarna de tuin in en met deze gegevens ga ik thuis aan de slag. Na enkele weken ontvangt u de ontwerpschets met de daarbij behorende uitleg.

We bespreken uw bevindingen en met de eventuele wijzigingen wordt nu het definitieve ontwerp gemaakt. Hierop staat ook de beplanting die het ontwerp in grote mate ondersteunen. U ontvangt  een ontwerptekening met matenplan,bestratingsplan en een materiaallijst.

De borderbeplanting is nog niet bepaald. Dit kan voor uzelf een uitdaging zijn,of wilt u ook dát liever uit handen geven? Dan wordt hiervoor ook een uitgewerkt beplantingsplan gemaakt. ( zie hieronder)

Omdat ik onafhankelijk ontwerp is het pakket zo samengesteld dat zowel de doe-het-zelver als de door u gekozen hovenier of stratenmaker ermee uit de voeten kan. Wel kan ik u doorverwijzen naar ervaren vakmensen op dit gebied.(zie links) Om die reden maak ik geen prijsofferte wat betreft de aanleg en materiaal kosten. Indien u wenst, nemen we samen met u en de door u gekozen hovenier of stratenmaker het ontwerp door.

Kosten voor dit uitgebreide tuinontwerp:
Een prijsindicatie voor dit uitgewerkte tuinontwerp kunt u opvragen. Ik werk met vaste ontwerpprijzen. Er zijn dus geen verrassingen achteraf. Prijsbepalende factor is de grootte van de tuin.

Beplantingsplan

Wensen en mogelijkheden

In het beplantingsplan worden uw wensen en mogelijkheden die de tuinplek biedt opgenomen. Het kan gaan om een geheel nieuw beplantingsplan in een nieuw ontwerp, tot een plan voor slechts een klein gedeelte van een bestaande border. Misschien wilt u beplanting hergebruiken en aanvullen met nieuwe soorten.

Als het om een klein geheel gaat, kan dit tijdens een “Tuinadvies” bezoek.

Gaat het om een groot aantal m², of om een geheel nieuwe beplanting, dan is dit uitgewerkte beplantingsplan de meest wenselijke oplossing.

Ik inventariseer de eventueel aanwezige beplanting en vul deze aan met o.a uw favorieten, tot een mooie compositie.
Enkele weken later krijgt u;
– Een overzichtstekening waarop met cijfers en letters wordt aangegeven welke   boom, heester of plant waar komt te staan.
– Een mapje met alle gebruikte beplanting met de wetenschappelijke Latijnse naam met foto’s, zodat u er zeker van bent dat u de juiste plant aankoopt. Verder worden daarin de bloeitijd, hoogte, kleur, aantallen en de bijzonderheden van iedere plant vermeldt. Natuurlijk daarbij ook de nuttige onderhoud tips .

Kosten beplantingsplan:
Dit uitgewerkte beplantingsplan begint met een basis van € 95,-  Daarbij wordt € 9,50 per m² beplantingsontwerp in rekening gebracht. Laat u een beplantingsplan maken in combinatie met een tuinontwerp , dan vervalt het basisbedrag.

 

Nazorg

Ik laat me graag door u uitnodigen om na realisatie samen de beplanting te bekijken . We maken tevens van deze gelegenheid gebruik om de vragen die er dan zijn te beantwoorden.

Aan dit bezoek zijn geen kosten verbonden